Van gesloten naar open

Van gesloten naar open

Bureau Monument

De koepelgevangenis te Arnhem is sinds 2013 niet meer in gebruik als gevangenis. Om dit iconische gebouw een tweede leven te geven heeft Richèl Lubbers Architecten in samenwerking met Heleen Meinsma Architectuur onderzoek gedaan naar nieuwe scenario’s voor het toekomstige gebruik. Het project van gesloten naar open. In verschillende scenario’s is onderzocht op wat voor manieren de gevangenis ontwikkeld zou kunnen …