Welke onderdelen moet ik toevoegen bij de vergunning?

Yes yes yes – het ontwerp is gereed, dus we kunnen nu toewerken naar het indienen van een omgevingsvergunning! Maar voordat het zover is moet je nagaan of alle benodigde stukken wel aangeleverd kunnen worden. En hiervoor is een handig lijstje gemaakt.

In de toelichting van Omgevingsloket staat dit volgende document, waarin je precies kan zien welke bijlages bij een aanvraag verwacht worden….