Bestemmingsplan check

Voor dat je van start gaat met een project is het verstandig om het bestemmingsplan in te zien om te kijken wat er mogelijk is.

Wat is een bestemmingsplan?

Bestemmingsplanen zijn er om te voorkomen dat er zomaar van alles gebouwd wordt. Een bestemmingsplan is het document waarin de gemeenteraad vastlegt hoe je de grond of een gebouw mag gebruiken. Daarnaast bevat een bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n gebruiksfunctie. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan. Nieuwe bebouwing moet passen in het bestaande bestemmingsplan. Als nieuwe initiatieven niet passen in het bestaande bestemmingsplan, maar wel gewenst zijn, kan een procedure gestart worden om het bestemmingsplan te wijzigen of te herzien.

Waar vind je het bestemmingsplan?

Bestemmingsplannen zijn openbaar toegankelijk op ruimtelijkeplannen.nl.

Snel wegwijs worden op www.ruimtelijkeplannen.nl? Deze video laat zien hoe je ruimtelijkeplannen.nl kunt gebruiken:

Is jouw project vergunningsvrij?

Ja

Doe voor de zekerheid de vergunningcheck

Nog steeds vergunningsvrij?
Er is geen bouwaanvraag nodig, zo kan jou project sneller gerealiseerd worden.

Nee

Nee meen dan een kijkje in het bestemmingsplan om te zien wat er binnen het bestemmingsplan mag.

Lees hier onder verder over het bestemmingsplan.

Wat voor informatie kun je vinden in het bestemmingsplan?
Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen. Een toelichting, een verbeelding (plankaart) en regels. De toelichting is er om de bedoeling van het plan te verduidelijken. In die toelichting is ook te lezen welk(e) oud(e) plan of plannen aan vervanging toe zijn en welke nieuwe ideeën over uw (woon)omgeving de gemeente in het nieuwe plan wil verwerken.

De juridische kracht komt voort uit de regels en de verbeelding. Op de verbeelding wordt de bestemming aangegeven. De  regels geven de  voorschriften  die moeten worden aangehouden voor die bestemming. Er zijn allerlei soorten regels mogelijk over bijvoorbeeld de locatie waar gebouwd mag worden, de bouwhoogte, de manier waarop de grond en de opstallen mogen worden gebruikt.

Voorbeeld project van Richèl Lubbers Architecten:

Als opdrachtgever heb je een stuk grond op het oog met een bestaande woning. Naast deze woning is er veel grond. De bestemming wonen is alleen op het bouwvlak welke de grote van de woning heeft. Je wilt naast de bestaande woning een nieuwe woning bijbouwen. Om dit te kunnen realiseren dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden omdat dit niet binnen het bestaande bestemmingsplan valt.

Wij helpen je graag door alle regelgeving en kunnen je mogelijke manieren van aanpak voorleggen. Eventueel samen met externe experts waar wij veel mee samen werken op dit gebied.

Vragen waar bij wij graag helpen:

  • Hoe verlopen de procedures?
    • Van een bouwaanvraag
    • Van een bestemmingsplan wijziging

Voor antwoorden op deze vragen kun je ook bij je gemeente terecht.

In drie eenvoudige stappen naar realisatie:
de eerste stap kan vandaag nog, zodat je niet eindeloos verder hoeft te zoeken

Stap 1:

Bel ons op 030 207 3173

Stap 2:

We maken voor jou ‘het fijn wonen plan’. Daarvoor plannen we een vrijblijvend gesprek met jou in.

Stap 3:

Als het plan aansluit bij jouw wensen, dan zetten we het plan om in een project.