De regelgeving van zonnepanelen

In deze blog richten wij ons op de regelgeving van zonnepanelen. Welke regels gelden er voor het plaatsen van zonnepanelen?

Meestal heeft u voor het plaatsen van zonnepanelen GEEN vergunning nodig. In sommige gevallen is dit wel nodig, dan past het plaatsen van de zonnepanelen niet in het bestemmingsplan. Om hierachter te komen raden wij aan contact op te nemen met uw gemeente.

Blijkt uit de test dat u een vergunning nodig heeft? Dan is de eerstvolgende stap het aanvragen van een omgevingsvergunning. De procedure zal uit de volgende stappen bestaan:

Stap 1 – Je zult jouw aanvraag moeten indienen bij de gemeente via een standaard invulformulier. Deze kun je vinden op www.omgevingsloket.nl.

Stap 2 – Wanneer er nog onderdelen ontbreken in jouw aanvraag zal de gemeente dit schriftelijk aan je laten weten. Je krijgt dan de tijd deze onderdelen later in te dienen. Let er wel op dat hoe langer dit duurt, des te langer jouw procedure uiteindelijk duurt.

Stap 3 – Wanneer de gemeente alle onderdelen heeft ontvangen zal zij deze gaan beoordelen. Dit gebeurd op basis van de planologische regels uit onder meer het bestemmingsplan, stedenbouwkundige voorschriften en criteria uit welstandsnota.

Stap 4 – Binnen acht weken krijg je bericht over jouw aanvraag en of je een omgevingsvergunning krijgt. Mocht je onderdelen later nog hebben aangeleverd dan tel je deze extra tijd erbij op. (bijvoorbeeld; het aanleveren van ontbrekende onderdelen kostte je 3 weken, dan is dit 3+8=11 weken)

Wanneer je jouw vergunning binnen hebt gekregen kan de verbouwing beginnen.

Het plaatsen van zonnepanelen. 

Voor de plaatsing van zonnepanelen gelden er een aantal regels. Deze kunnen verschillen van een schuin dak en een plat dak. Over het algemeen geldt de regel dat zonnepanelen zonder een vergunning niet op monumenten geplaatst mogen worden, of op beschermde stads- of dorpsgezichten.

Regels voor een schuin dak

  • De panelen mogen niet uitsteken en moeten aan alle kanten binnen het dakvlak blijven.
  • De hellingshoek van de panelen moet hetzelfde zijn als die van het dak
  • De panelen moeten in of direct op het dakvlak worden geplaatst

Regels voor een plat dak

  • De panelen moeten minstens zo ver van de dakrand verwijderd blijven als de hoogte van de panelen. (voorbeeld: de hoogte van het paneel is 50 cm, dan is de afstand tot de dakrand(en) ook 50 cm.)

Korte video hoe een zonnepaneel werkt:

Suzanne Pack

In drie eenvoudige stappen naar realisatie:
de eerste stap kan vandaag nog, zodat je niet eindeloos verder hoeft te zoeken

Stap 1:

Bel ons op 030 207 3173

Stap 2:

We maken voor jou ‘het fijn wonen plan’. Daarvoor plannen we een vrijblijvend gesprek met jou in.

Stap 3:

Als het plan aansluit bij jouw wensen, dan zetten we het plan om in een project.