Hoe lang duurt een bestemmingsplan wijzigingsprocedure

Je wil een bestemming op een perceel wijzigen…. welke route moet je doorlopen? Daar zijn gelukkig publicaties over gemaakt. Bijvoorbeeld door de overheid zelf. Zo is er een duidelijk afleesbare poster en een toelichting op die poster gemaakt. Beide docementen staan onderaan deze blog. Als je deze info bekijkt, dan kom je er achter dat dit nog best een ingewikkeld soort ganzenbord is. En je weet nog steeds niet hoe lang het hele proces nou duurt!

Ik heb onlangs van mijn vaste planoloog een mooi planningsoverzicht gekregen in tekstvorm. Daaruit blijkt dat je echt wel een tijdje bezig bent. Dat overzicht geeft een opsomming van de stappen. Hij heeft de stappen allemaal achter elkaar geplakt. Als er geen zienswijze (bezwaar door een externe partij) wordt ingediend kun je rekenen op een half jaar proceduretijd.

Maar dat kan zomaar oplopen, zeker als er beroep wordt aangetekend door de personen die ook een zienswijze hebben ingediend. Dan ben je al gauw 35 weken kwijt. En mochten de bezwaarmaker naar de Raad van State stappen -> dan plak daar nog eens een half jaar tot anderhalf jaar aan!

Dit is in mijn projecten nog nooit voorgekomen, maar je hoort het wel eens in de media.

Kijk eens naar de onderstaande opsomming voor een idee over de planprocedure. Ik heb ook de twee publicaties van de overheid er bij gedaan.

Een planning voor een bestemmingsplan wijziging, inclusief voorbereiding van je eigen adviseur (architect en planoloog – de eerste maand)
De doorlooptijd:
week 0 – 1: opdrachtverstrekking, verzamelen informatie, verstrekken opdracht haalbaarheidsonderzoeken;
week 1 – 3: opstellen 1e en 2e concept voorontwerpbestemmingsplan;
week 4 – 8: overleg en beoordeling plan door de gemeente;
week 9: aanpassen tot definitief voorontwerpbestemmingsplan;
week 10: aanpassen tot voorontwerpbestemmingsplan;
week 11 – 14: reactietermijn in het kader van wettelijk vooroverleg;
week 15 – 16: besluit B&W tot instemming ontwerpbestemmingsplan;
week 17 – 22: ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan;
week 23 – 24: eventueel aanpassen plan naar aanleiding van zienswijzen;
week 25 – 27: vaststelling plan in de gemeenteraad;
week 28 – 34 ter inzage legging vastgesteld plan;
week 35 definitief vastgesteld plan (bij uitblijven van beroep).

Na week 27 kan beroep op worden ingediend, maar dit kan alleen door de mensen die een zienswijze hebben ingediend, bijvoorbeeld als de gemeenteraad niets met de zienswijze heeft gedaan -> en de aanvragers dus beroep willen aantekenen! NB: Een uitspraak van de Raad van Staten kan zomaar een half tot anderhalf jaar duren! Laat je er vooral niet van weerhouden om een mooi plan te maken, maar laat je goed van tevoren informeren!

In drie eenvoudige stappen naar realisatie:
de eerste stap kan vandaag nog, zodat je niet eindeloos verder hoeft te zoeken

Stap 1:

Bel ons op 030 207 3173

Stap 2:

We maken voor jou ‘het fijn wonen plan’. Daarvoor plannen we een vrijblijvend gesprek met jou in.

Stap 3:

Als het plan aansluit bij jouw wensen, dan zetten we het plan om in een project.