Asbest bij verbouwen

Bij veel verbouwingen lopen we als architect tegen het thema ‘asbest’ aan. Even zo vaak is de opdrachtgever daar zelf nog niet mee bezig geweest in de voorbereidingen. En dat snappen we wel een beetje, hoewel dit thema overslaan niet verstandig is. Uiteraard is het veel prettiger om na te denken over de nieuwe situatie ná verbouwing. Daarom ben je minder bezig met mogelijke pijnpunten om tijdens de komende verbouwing.

En dat asbest een pijnpunt kan zijn blijkt uit sommige projecten waar wij het ontwerp voor vervaardigden. Het bestaande huis bleek soms vol met deze akelige vezels te zitten. Tegenwoordig mag een aannemer niet slopen als er geen officiële asbestrapportage is gemaakt. En daar komt bij dat een goede rapportage alleen gemaakt kan worden als er gesloopt wordt (althans – en klein beetje). Destructief onderzoek heet dat. Het woord ‘destructief’ klinkt niet echt bemoedigend. Maar het houdt in dat een gecertificeerd asbest-inventarisatiebedrijf in je woning op zoek gaat naar asbest achter bepaalde wanden of vloeren. En vaak moet daarom een stuk afwerking verwijderd worden.

Asbesthoudend cement:
Tot in de jaren ’80 is in en om veel huizen asbest toegepast, vaak in de vorm van asbesthoudend cement. Asbestcementplaten bevinden zich het meest in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen, in of bij de cv-installatie, op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages.
Niet-hechtgebonden brandwerend board is regelmatig toegepast als brandwerend materiaal in met name garages en rondom cv-ketels. Ook in sommige soorten vinylzeil (geproduceerd tussen 1963 en 1980 en verkocht tot en met 1983) en in een bepaald type oude, harde vinyltegels komt asbest voor.
Bovendien kan asbest ook voorkomen in oude huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen of aan warmte worden blootgesteld (zoals haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes). Meestal kan alleen een materiaalanalyse uitsluitsel geven of een materiaal of product asbest bevat.

Wilt u zeker weten of ergens asbest in zit? Laat dan een inventarisatierapport opmaken door een gecertificeerd asbestbedrijf. Lees ook het https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/vraag-en-antwoord/stappenplan-wat-moet-ik-doen-bij-asbest als u asbest heeft ontdekt.

Zoek een asbest gecertificeerd bedrijf:
• Stichting Ascert beheert het register waarin u https://www.ascert.nl/register/zoek-een-certificaat/item11 vindt.

In drie eenvoudige stappen naar realisatie:
de eerste stap kan vandaag nog, zodat je niet eindeloos verder hoeft te zoeken

Stap 1:

Bel ons op 030 207 3173

Stap 2:

We maken voor jou ‘het fijn wonen plan’. Daarvoor plannen we een vrijblijvend gesprek met jou in.

Stap 3:

Als het plan aansluit bij jouw wensen, dan zetten we het plan om in een project.