Hoeveel mag ik vergunningvrij bouwen?

Als je plannen maakt om aan of bij te bouwen, dan wil je graag weten of dat met een vergunning moet. Wanneer je wil bouwen heb je in principe altijd een vergunning nodig. De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) bevat echter uitzonderingen op deze regel, waardoor je in sommige gevallen vergunningvrij kan gaan bouwen. Deze uitzonderingen liggen met name op de begane grond. Het grootste voordeel daarvan is dat je een bouwplan kunt realiseren, ook als het in strijd met het bestemmingsplan is.

Naast bouwen in de tuin op de begane grond, zijn ook dakkapellen aan de achterzijde vergunningsvrij. Kortom: tijd om er iets dieper in te duiken…

Hoeveel je in de praktijk vergunningvrij mag bouwen, leggen wij graag uit.

Waar moet ik op letten?

Check of je te maken hebt met een monument of een beschermd stadsgezicht.

Bij het verbouwen of aanbouwen van een monument of beschermd stadsgezicht is een vergunning altijd nodig. Je kan op www.monumenten.nl kijken of de woning binnen deze categorie valt.

Verbouwen monument Richel Lubbers Architecten
Een monument of historisch pand willen verbouwen? Daar hebben wij zeker ervaring mee!

Geen monument of beschermd stadsgezicht? Dan kan je beginnen met het berekenen van hoeveel je vergunningvrij bij mag bouwen. Om deze rekensom te maken, zal je eerst een aantal getallen nodig hebben.

Bepaal afmetingen van bebouwingsgebied en achtererfgebied.

Als eerste is het van belang te bepalen wat het bebouwingsgebied is van het perceel. Het bebouwingsgebied wordt in het besluit als volgt omschreven:

‘Het bebouwingsgebied is het achtererfgebied alsmede de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw’.

Het achtererf is het gebied achter het hoofdgebouw, maar ook de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant. Daar wordt de grond onder het hoofdgebouw (pand met alle aanbouwen) bij opgeteld. Vervolgens wordt de grond onder het oorspronkelijke hoofdgebouw (dus het pand zonder de aanbouwen) daarvan afgetrokken. Het overblijvende stuk grond is het bebouwingsgebied. De definitie bebouwingsgebied wordt gebruikt voor het bepalen van de maximale oppervlakte waarop je vergunningvrij mag bouwen.

Bereken hoeveel je maximaal vergunningvrij mag bouwen.

Heb je je bebouwingsgebied berekend? Top! Kijk dan in deze tabel hoe je verder moet rekenen:

Is het bebouwingsgebied:Dan mag je bebouwen:Plus:
Kleiner dan of gelijk aan 100 m2?De helft van dat bebouwingsgebied.
Groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk aan 300 m2?50 m220% van het deel dat groter is dan 100 m2 (dus bij een bebouwingsgebied van 300m2 is dat daarom 90m2)
Groter dan 300 m2?90 m210% van het deel dat groter is dan 300 m2 tot een maximum van 150 m2
Dus bij een kavel van 900m2 is dat nog eens 60 extra, bovenop die 90)

De oppervlakte van alle bijgebouwen bij elkaar mag niet meer zijn dan de uitkomst van de rekensom die je uit deze tabel haalt. Deze uitkomst is dus afhankelijk van het oppervlak van het bebouwingsgebied.

Verwarrend? Dan heb ik hier een voorbeeldje.

Stel, je hebt een bebouwingsgebied van 220 m². Het bebouwingsgebied is dan groter dan 100 m² en kleiner dan 300 m². Je mag dan in ieder geval 50 m² bouwen over de eerste 100 m². Volgens het schema komt daar nog bij 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m². 20% van 120 m² is 24 m², opgeteld met 50 m² is dat 74 m² dat maximaal aan bijgebouwen aanwezig mag zijn.

Tel de oppervlakte van alle al aanwezige bijgebouwen in het bebouwingsgebied bij elkaar op.

Nu moet je nog weten hoeveel van die ruimte voor bijbouwen al bezet is door bestaande bijgebouwen. Hiervan bestaan er drie soorten:

  • Een aanbouw aan een pand
  • Een bijgebouw met vergunning
  • Bijgebouwen zonder vergunning

Van al deze bijgebouwen tel je het aantal vierkante meters bij elkaar op. Dit leidt tot getal B.

Wat mag ik dus vergunningvrij bouwen?

Van het maximaal toegestane oppervlak (getal A) trekt je vervolgens het oppervlak van de al aanwezige bebouwing (getal B) af. Als daar een positief getal uitkomt, is dat het aantal vierkante meter dat nog gebouwd mag worden.

Als de uitkomst 0 is of een getal onder 0, mag er niets meer bijgebouwd worden.

We pakken het eerste voorbeeld weer even. Als het oppervlak van de aanwezige bebouwing kleiner is dan 74 m² blijft er een oppervlak over. Dit resterende oppervlak mag dan nog bijgebouwd worden. Als er al 74 m² of meer aan bebouwing aanwezig is, is verdere bebouwing niet toegestaan. Als er bijvoorbeeld al een aanbouw van bij elkaar 36 m² aanwezig is, mag er nog 74 m² – 36 m² = 38 m² vergunningvrij bijgebouwd worden.

Riante uitbouw ontworpen door Richel Lubbers Architecten
Op zoek naar een architect voor jouw aanbouw- of verbouw-project? Hier is een goed begin om te kijken wat wij kunnen.

Is dit beter dan voorheen?

Deze systematiek leidt, in tegenstelling tot wat het lijkt, niet per definitie tot een verruiming van de toegestane vergunningvrije oppervlakte. Voorheen gold er een vaste norm dat in het achtererfgebied maximaal 30 m2 vergunningvrij bijgebouwd mocht worden. Van dit oppervlak dienden eerst de al aanwezige vergunningvrije bijgebouwen te worden afgetrokken. Het overblijvende oppervlak mocht worden bebouwd.

Nu is het totale oppervlak veel groter, tot maximaal wel 150 m2. Van dit oppervlak dienen echter alle aanwezige bijgebouwen te worden afgetrokken, dus ook de aanbouwen aan de woning en de bijgebouwen die met vergunning zijn gebouwd. Dit levert vaak een zo grote aftrek op, dat er geen bebouwingsmogelijkheid meer overblijft. In dat geval wordt het vergunningvrij te bebouwen oppervlak dus kleiner in plaats van groter.

Er zijn nog meer regels voor vergunningvrij bouwen

Ben je na het rekenen erg tevreden met het resultaat? Let dan goed op voordat je jezelf blij maakt met een dode mus: vergunningvrij bouwen is niet zondermeer voor elke situatie weggelegd. Er zijn namelijk een boel uitzonderingen op deze regels. Op www.omgevingsloket.nl kun je meer informatie vinden.

Ben je ook op zoek naar een architect voor je project? Wij kunnen je helpen met een berekening voor vergunningvrij bouwen. Ook kunnen we helpen met de vergunningsaanvraag en maken wij unieke en persoonlijke ontwerpen die gericht zijn op jouw verbouwingswensen!

Benieuwd naar wat wij kunnen? Neem een kijkje tussen onze projecten of stuur een aanvraag voor een kosteloos kennismakingsgesprek op. Hopelijk tot snel!

In drie eenvoudige stappen naar realisatie:
de eerste stap kan vandaag nog, zodat je niet eindeloos verder hoeft te zoeken

Stap 1:

Bel ons op 030 207 3173

Stap 2:

We maken voor jou ‘het fijn wonen plan’. Daarvoor plannen we een vrijblijvend gesprek met jou in.

Stap 3:

Als het plan aansluit bij jouw wensen, dan zetten we het plan om in een project.